Kayıtlar

ALLAH İÇİN BİR MESCİD YAPAN BÂBI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla   1- ALLAH İÇİN BİR MESCİD YAPAN BÂBI 784 - “... Ömer bin el-Hattâb  (radıyallahü anh) 'den. rivâyet edildiğine göre şöyle demiştir: Ben,  Resûlüllah   (sallallahü aleyhi ve sellem) 'i (Her kim, içinde Allah adı anılan bir mescidi bina ederse Allah da onun için cennette bir ev bina eder) , buyururken işittim. ) 785 - “... Osman bin Affân  (radıyallahü anh) ’den rivâyet edildiğine göre şöyle demiştir : Ben,  Resûlüllah   (sallallahü aleyhi ve sellem) ’i şöyle buyururken işittim: (Her kim Allah için bir mescid bina ederse Allah da onun için Cennette onun mislini bina eder. ) 786 - “... Ali bin Ebî Tâlib  (radıyallahü anh) 'den rivâyet edildiğine göre  Resûlüllah   (sallallahü aleyhi ve sellem)  şöyle buyurdu, demiştir : (Her kim kendi malından Allah için bir mescid yaparsa Allah da onun için Cennet'te bir ev yapar. ) 787 - “... Câbir bin Abdillah  (radıyallahü anhümâ) 'dan; şöyle demiştir:  Res

SEN MESCİDDE İKEN MÜEZZİN EZAN OKUDUĞU ZAMAN DIŞARI ÇIKMA BÂBI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla   7- SEN MESCİDDE İKEN MÜEZZİN EZAN OKUDUĞU ZAMAN DIŞARI ÇIKMA BÂBI 782 - “... Ebü'ş-Şasâ  (Süleym bin el-Esved)   (radıyallahü anh) ’den rivâyet edildiğine göre şöyle söylemiştir : Biz Ebû Hüreyre  (radıyallahü anh)  ile beraber mescidde oturuyorduk. Müezzin,  (ikindi için)  ezan okudu. Ezandan sonra bir adam mescidden kalkıp böbürlenerek gitti. Ebû Hüreyre  (radıyallahü anh)  onu mescidden çıkıncaya kadar gözüyle takip etti. Sonra Ebû Hüreyre  (radıyallahü anh)  : (Amma şu adam şüphesiz ki Ebü'l-Kâsım (sallallahü aleyhi ve sellem) 'e isyan etti, dedi. ) 783 - “... Osman  (radıyallahü anh) ’den rivâyet edildiğine göre  Resûlüllah   (sallallahü aleyhi ve sellem)  şöyle buyurdu demiştir : (Mescidde iken ezan okunduktan sonra dışarı çıkan kimse bir ihtiyaç için çıkmamış ve dönmek istememiş ise, o kişi münafıktır. ) ٧ - باب إِذَا أُذِّنَ وَأَنْتَ فِي الْمَسْجِدِ فَلاَ تَخْرُجْ ٧٨٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَك

İKÂMET CÜMLELERİNİ BİRER DEFA OKUMAK BÂBI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla   6- İKÂMET CÜMLELERİNİ BİRER DEFA OKUMAK BÂBI 778 - “... Enes bin Mâlik  (radıyallahü anh) ’den rivâyet edildiğine göre şöyle söylemiştir: (Müslümanlar namaz vakitlerini bir şeyle bildirmek istediler. Bunun üzerine Bilâl (radıyallahü anh) 'e ezanı çift, ikâmeti de tek lafızlarla okuması emrolundu. -" 779 - “... Enes  (bin Mâlik)   (radıyallahü anh) ’den rivâyet edildiğine göre şöyle söylemiştir: -Bilâl  (radıyallahü anh) 'e ezanı çift ve ikâmeti tek lafızlarla okuması emrolundu. ) 780 - “...  Peygamber   (sallallahü aleyhi ve sellem) 'in müezzini Sa'd  (el-Karazî (radıyallahü anh) ’den rivâyet edildiğine göre şöyle demiştir: Bilâl  (radıyallahü anh) 'ın ezan  (lafızları)  ı ikişer ikişer idi. Onun ikâmet  (lafızlar)  ı da birer idi. " 781 - “...  Peygamber   (sallallahü aleyhi ve sellem) ’in mevlâsı Ebû Rafi'  (radıyallahü anh) ’den rivâyet edildiğine göre şöyle demiştir: Ben,

EZANIN FAZİLETİ VE MÜEZZİNLERİN SEVABI BÂBI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla   5- EZANIN FAZİLETİ VE MÜEZZİNLERİN SEVABI BÂBI 772 - “... Abdurrahman bin Abdillah bin Abdirrahman bin Ebî Sa'saa  (radıyallahü anhüm) 'den rivâyet edildiğine göre: Babası  (Abdullah)  Ebû Saîd-i Hudrî  (radıyallahü anh)  bana şöyle söyledi demiştir: -Babası, Ebû Said'in kucağında yetişmişti. ) (Ey Abdullah!)  Sen kırlarda olduğun zaman yüksek sesle ezan oku. Çünkü ben,  Resûlüllah   (sallallahü aleyhi ve sellem) 'i şöyle buyururken işittim: (Müezzini İşiten hiç bir cin, insan, ağaç, taş yoktur ki, (kıyamet günü) ona şahitlik etmesin. ) Bu hadîsi Buhârive Nesâide az bir lafız farkıyla rivâyet etmişlerdir. 773 - “... Ebû Hüreyre  (radıyallahü anh) ’den: Şöyle söylemiştir: Ben,  Resûlüllah   (sallallahü aleyhi ve sellem) ’i şöyle buyururken işittim: (Müezzine, sesinin sonu kadar (veyahut), sesinin yetiştiği yer kadar mağfiret olunur. Yaş ye kuru her şey onun için istiğfar eder. Çağırdığı cemâat n

MÜEZZİNİN EZAN OKUDUĞU ZAMAN SÖYLENECEK SÖZLER BÂBI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla   4- MÜEZZİNİN EZAN OKUDUĞU ZAMAN SÖYLENECEK SÖZLER BÂBI 767 - “... Ebû Hüreyre  (radıyallahü anh) ’den rivâyet edildiğine göre: Resûlıülah  (sallallahü aleyhi ve sellem)  şöyle buyurdu, demiştir : (Müezzin ezan okuduğu zaman, siz onun söylediğinin mislini söyleyiniz. ) 768 - “...  ( Peygamber  (sallallahü aleyhi ve sellem) 'ın zevcelerinden Ümmü Habîbe  (radıyallahü anh) ’den rivâyet edildiğine göre ; Kendisine âit gün ve gecede  Resûlüllah   (sallallahü aleyhi ve sellem)  onun yanında bulunduğunda müezzinin ezan sesini işittiği zaman; Ümmü Habîbe  (radıyallahü anhâ) ,  Resûlüllah   (sallallahü aleyhi ve sellem) 'den müezzinin okuduğunu tekrarladığını işitmiştir, " 769 - “... Ebû Said-i Hudrî  (radıyallahü anh) ’den rivâyet edildiğine göre  Resûlüllah   (sallallahü aleyhi ve sellem)  şöyle buyurmuştur : (Ezan sesini işittiğiniz zaman siz de müezzinin dediği gibi deyiniz. ) 770 - “... Sa'd bin E

EZANDAKİ SÜNNET BÂBI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla   3- EZANDAKİ SÜNNET BÂBI 759 - “...  Resûlüllah   (sallallahü aleyhi ve sellem) 'in müezzini Sa'd  (el-Karazî (radıyallahü anh) ’den rivâyet edildiğine göre : Resûlüllah   (sallallahü aleyhi ve sellem) , Bilâl  (radıyallahü anh) 'a  (ezan okurken)  iki parmağını kulağına sokmasını emrederek: (Şüphesiz o, senin sesini daha çok yükseltir. )  buyurmuştur. ) 760 - “... Ebû Cuhayfe  (radıyallahü anh) ’den rivâyet edildiğine göre şöyle demiştir: Ben, El-Ebtah'ta  Resûlüllah   (sallallahü aleyhi ve sellem) 'in yanına vardım . Kendisi, kırmızı bir çadır altındaydı. Biraz sonra Bilâl  (radıyallahü anh) , çıkıp ezan okudu. Ezanında döndü ve iki parmağını kulaklarına soktu. " 761 - “...  (Abdullah)  İbn-i Ömer  (radıyallahü anhüma) 'dan rivâyet edildiğine göre  Resûlüllah   (sallallahü aleyhi ve sellem)  şöyle buyurdu demiştir : (Müezzinlerin boyunlarına takılmış olan müslümanların iki hasleti

EZANDAKİ TERCİ BÂBI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla   2- EZANDAKİ TERCİ BÂBI 757 - “... Ebû Mahzûre bin Mî'yer  (radıyallahü anh) ’ın kucağında yetim olarak yetişmiş olan Abdullah bin Muhayrîz  (radıyallahü anh) ’den rivâyet edildiğine göre: Ebû Mahzure kendisini Şam'a göndermeye hazırlarken Abdullah şöyle demiştir : Ben, Ebû Mahzûre  (radıyallahü anh) 'ye Ey Amca! Ben Şam'a doğru yola çıkıyorum. Ve şüphesiz senin ezan okuyuşun bana sorulacaktır, dedim.  (Râvi Abdülaziz demiştir ki)  Abdullah, Ebû Mahzûre  (radıyallahü anh) 'ın şöyle dediğini bana haber vermiştir : Ben, bir nefer  (on kişilik grub)  içinde yola çıkmıştım. Biz yolun bir yerinde bulunuyorduk.  Resûlüllah   (sallallahü aleyhi ve sellem) ’in müezzini,  Resûlüllah   (sallallahü aleyhi ve sellem) 'in yanında namaz için ezan okudu. Biz de müezzin sesini, ondan yüz çevirdiğimiz halde işittik. Bunun üzerine biz onunla alay ederek ve bağırarak ezan okuduk.  Resûlüllah   (sallallahü